Senaste nytt

Verifiering

Bekräftelse genom tillhandahållande av objektiva bevis på att specifika krav har uppfyllts. Metoderna för verifiering påminner i många fall om de metoder som används vid validering, det som skiljer är att verifiering alltid handlar om ”efteråt”, dvs när en process eller ett system varit igång ett tag.

Vi tycker man kan anamma synsättet som förs fram i ISO 22000 där verifieringen delas upp i två begrepp. Det finns pågående verifiering, dvs daglig eller regelbunden kontroll av CCP:er, provtagningar, dokumentgranskningar etc. Utöver detta finns periodisk verifiering, dvs en kontroll på systemnivå såsom interna eller externa revisioner eller granskningar.

0