Senaste nytt

Validering

Bekräftelse genom tillhandahållande av objektiva bevis på att kraven för ett specifikt ändamål eller tillämpning har uppfyllts. När man inför nya processer och rutiner i verksamheten är det nödvändigt att dessa har rätt och ändamålsenlig effekt. Att validera sina rutiner innebär ett säkerställande av att man gör på rätt sätt. Man bör alltid sträva efter ”hårda”bevis (t ex vetenskapliga) som att luta sig mot.

Vår tekniska och vetenskapliga bakgrund innebär att ert företag tryggt kan anlita oss för oberoende valideringar av såväl enskilda processer som hela system.

0