En genomgång och förklaring av kraven i valfri standard enligt kunds önskemål

Det finns ett antal olika standarder som införts med sina respektive krav i företagens ledningssystem.  Vår egen rekommendation är att man bygger ett verksamhetssystem som i sig innefattar kraven i de standarder man har för avsikt att certifiera sig för. Våra kurser kan innehålla jämförelser eller information om nyheter när det kommer en ny version av den aktuella standarden. Vi arbetar väldigt nära flera olika standardorganisationer och har tillgång till tolkningar genom att vi också är aktiva revisorer mot de flesta av dessa standarder. Vi deltar regelbundet i kalibreringsmöten och erhåller utbildning för att uppfylla de hårt ställda kraven som finns på godkända revisorer. Vi vet att det ger oss en unik ställning något som också har betydelse när vi anlitas som tolkar eller officiella översättare av olika standarder.

SYFTE

Efter avslutad kurs ska deltagarna höjt sin kompetensnivå kring aktuell standard och ökat sin förståelse kring nya krav i denna standard.

MÅLGRUPP OCH FÖRKUNSKAPSKRAV

Denna utbildning är direkt riktad till de som jobbar som kvalitetsansvariga eller motsvarande men även till de som vill få djupare kunskaper/förståelse. 

INNEHÅLL
  • Genomgång av nya krav i aktuell standard
  • Jämförelse med andra standarder
  • Vad är kravnivån i förhållande till tolkningar och vägledningar?
  • Genomgång av exempel och diskussion kring dessa
PLATS – TIDSÅTGÅNG

Kursen hålls hos kunden eller i lokal nära kunden om så önskas. Kursen kan genomföras under en dag men för mer fördjupning lämpligen två dagar.

DOKUMENTATION

Elektronisk dokumentation med föreläsningsbilder och referensmaterial.

PRIS

Prisuppgift