Posts Tagged 'HACCP'

HACCP

HACCP är en systematisk förebyggande metod för livsmedelssäkerhet som hanterar fysiska, kemiska och biologiska hälsofaror som ett medel för att förebygga snarare än att genomföra inspektion av färdig produkt.

Fördelen med HACCP är att det är universellt, metoden har i princip varit oförändrad i dryga 40 år och är spridd i alla viktiga standarder och lagstiftningar världen över. Det finns därför ingen anledning att inte göra din HACCP-plan så genomarbetad som möjligt, den bildar fundament för lång tid framöver.

Continue Reading →
0