Posts Tagged 'GMP'

GMP

Good Manufacturing Practice var den tidiga beskrivningen på det som vi idag kallar grundförutsättningar. GMP används även i läkemedel- och bioteknisk industri och uttrycket har förlorat som akronym i livsmedelssammanhang numer. I ISO 22000 används uttrycket PRP (PreRequisite Programs) som kanske blir dess ersättare.

Grundförutsättningar har alltid bildat plattform inför arbete med HACCP och är omnämnt i Codex skrifter om HACCP. De stora livsmedelsjättarna Nestlé, Kraft och Unilever har haft sina egna GMP-manualer och det var bl a dessa som användes ...

Continue Reading →
0