Posts Tagged 'FSSC 22000'

FSSC 22000

Food Safety Systems Certification bildades i Nederländerna som en fortsättning på en bred, utan särintressen, sammansatt kommitté för att möjliggöra enklare certifiering mot ISO 22000. Man hade sedan tidigare Dutch HACCP-standarden som en slags förlaga till ISO 22000 men säkerställer nu en GFSI-godkänd variant av ISO 22000 med sina olika tilläggsstandarder.

I Sverige är f n FSSC 22000 mest känt för kombinationen ISO 22000 och ISO 22002-1 där den senare standarden baserades på den nu tillbakadragna PAS 220. Denna tilläggsstandard ger ...

Continue Reading →
0