Posts Tagged 'Ekologiskt'

Ekologiskt

Ekologisk produktion av livsmedel är i Sverige mest känt som KRAV. Idag finns ju även en EU-förordning som reglerar ekologisk produktion. De viktiga principerna i ekologisk produktion är frånvaron av onödiga och farliga kemikalier. Man vill framhäva den biologiska mångfalden i landskap där ekologisk produktion sker och erhålla en mer naturlig produkt eller råvara.

KRAV har idag också fler aspekter i sin standard, bl a klimataspekter, socialt ansvar och djuretik. KRAV är ett mycket välkänt märke bland konsumenter och har en ...

Continue Reading →
0