Posts Tagged 'BRC Food'

BRC Food

BRC står för British Retail Consortium och den första utgåvan av BRC Food kom redan 1998. Bakgrunden var att åtta olika dagligvarukedjor då hade sina egna checklistor med egna revisorer som åkte runt och gjorde inspektioner. Man samlade ihop dessa till en branschgemensam standard och började så småningom med tredjepartsrevisioner. EFSIS (European Food Safety Inspection Service) hade också en egen tredjepartsstandard och 2002 slog man ihop denna med BRC.

BRC kom inför 2012 ut med sin mest omfattande standard någonsin med ...

Continue Reading →
0