Senaste nytt

Riskbedömning

Riskanalys definieras i tillämpningen enligt Codex som ”en process bestående av tre delar: riskhantering, riskbedömning och riskkommunikation”. Riskbedömningen är den del av faroanalysen där man värderar sannolikhet och konsekvens för de faror man har identifierat för en viss process.

Det finns många varianter på hur denna bedömning ska gå till. Riskbedömningen är ett steg på vägen att bestämma huruvida faran ska kontrolleras som grundförutsättning, styrbar grundförutsättning (eller CP = Control Point) eller CCP (Critical Control Point). Vi kan hjälpa er med verktygen för effektiv riskbedämning och kunskap för att genomföra adekvata riskbedömningar och faroanalyser.

0