När antalet dokument växer behövs ett system som samlar upp organiserar dessa i ett samlat ledningssystem

Tillsammans mer er gör vi en inventering av vilka dokument som ni har och om det går att effektivisera/minska ner dessa. Vi går också igenom dokumenten och säkerställer att de möter aktuella standardkrav och kundkrav.

Vi hjälper er att samordna er dokumentation och utveckla ett effektivt ledningssystem med enkla medel. Vi jobbar med Officepaketet vilket gör att löpande licenskostnader för dyra programvaror undviks. Ni får en klickbar översikt med logisk kategorisering av dokument för olika ändamål.

Ni får ett eget system som ni äger alla rättigheter till och själva kan administrera och underhålla.

Erhåll en snabb prisuppgift – klicka här.