Anne Larsson

Utbildad livsmedelsingenjör som arbetar med ledningssystem främst inriktat mot livsmedelssäkerhet men även med fokus på kvalitet och miljö.

 

Erfarenheter:

  • Konsult inom livsmedelssäkerhet sen 2006
  • Genomfört lärarledda utbildningar med fokus på livsmedelssäkerhet sen 2006
  • Införandet av ISO/FSSC 22 000, IP Livsmedel hos flera företag
  • Intern revisioner inom ISO/FSSC 22 000, BRC, ISO 9001 och ISO 14001.
  • Genomförande av ISO 22 000 hos tillverkare av förpackningsmaterial

Jag började min yrkeskarriär inom livsmedelsbranschen inom restaurangnäringen och gick därifrån vidare till livsmedelsbutik. Vägval i livet tog mig vidare och jag hamnade efter avslutade studier i Västerås och startade upp Inspectera Västerås AB, en franchisefirma där jag inom organisationen hamnade som regionschef över Västmanland och Dalarnas län. Under de nära 10 år som jag arbetade har jag samlat på mig erfarenheter från många områden. Skadedjur, hygieninspektioner, provtagningar, utredningar av matförgiftningar, utbildningar, intern revisioner, egenkontrollprogram och HACCP – planer i mängder.

De branscher som jag arbetar/arbetat mot är: material till livsmedelsförpackningar, bageri, butik, charkuteri tillverkning, slakteri, konfektyr, fiskförädling, fisk slakteri och fiskodling, tillverkning av färdigmat, ysteri. All den erfarenhet som jag samlat på mig under åren har gett mig en bra förståelse  för vad som behövs för att dels uppfylla olika standarders krav men även kraven som ställs på företag gällande struktur och systematiskt arbete för att driva företaget i fråga framåt.

 

Kontakt:
anne(a)foodXpert.se
mobil: 070-262 81 88

 

 


Anne Larsson