Senaste nytt

Mikrobiologi

Är studie av mikroskopiska organismer som definieras som en levande organism som är encelliga, i cell-kluster eller har inga celler alls. Detta inkluderar eukaryoter, såsom svampar och protister och prokaryoter (bakterier). Virus och prioner, som inte helt klassas som levande organismer, studeras
också.

För oss är mikrobiologi en livslång lärandeprocess där naturen alltid ligger ett steg före. Som bevis på detta kan man se de olika varianterna på ehec-smitta som dykt upp de senaste 25 åren. Dessa har sitt ursprung i nya genetiska korsningar där de smarta bakterierna förser mig de lämpligaste generna för att gynna sin överlevnad. Att förstå hur ekosystem på mikronivå fungerar kommer i framtiden kunna ge oss bättre verktyg för att hantera effektiv hygienåtgärder. Gå därför med i vår prenumerationstjänst!

0