En Handbok i HACCP baserad på Codex principerna.

hccp

En Handbok med flera pedagogiska grepp:

  • exempel på en komplett HACCP-studie
  • mer utvecklat beslutsträd med CP och CCP
  • unik lista på alla relevanta hälsofaror för livsmedel
  • ordlista och förklaringar av alla begrepp

Handboken fungerar för alla som arbetar med HACCP!

 

 

Provbläddra i boken Till beställning