Senaste nytt

Ledningssystem

Ett ledningssystem utgör ramverk för de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att en organisation kan uppfylla alla uppgifter som krävs för att uppnå sina mål.

Vi tycker att ett ledningssystem skall fungera effektivt och smidigt så att man upplever det stöd det är tänkt att ge. Systemet skall inte vara för tungrott med för många dokument och det bör enkelt kunna skötas av flera olika personer. För högsta ledningen innebär det kanalisering av kommunikation uppåt och nedåt och för den operativa personalen är det den dagliga kontakten som räknas, antingen i form av registrering i protokoll/blanketter eller som styrmedel.

0