Senaste nytt

Kvalitet

Subjektiv term som varje person har sin egen definition på. I teknisk användning kan kvalitet hantvå betydelser: (i) egenskaperna hos en produkt eller tjänst utifrån dess förmåga att tillfredsställa uttalade eller underförstådda behov, (ii) en produkt eller tjänst utan brister.

För oss betyder kvalitet att vi tar in alla aspekter som påverkar lönsamhet och kundnöjdhet i ett företag. Vi hjälper ditt företag att definiera de processer som påverkar kvalitet och hur man med olika metoder kan systematisera påverkansgraden.

0