Internrevision av högsta kvalitet

FoodXpert arbetar med internrevisioner inom BRC, ISO 22 000, FSSC 22 000, ISO 9001, ISO 14001, IP Livsmedel. Många företag anlitar oss som internrevisor för att få en noggrann genomgång av sina ledningssystem, dokumentation samt efterlevnad ute i anläggningen. Genom att en internrevision kan betraktas som en konsulttjänst så kan man vara mer engagerad i det reviderade företagets åtgärder och förbättringar.

Med vår revisorsbakgrund är vi vana att med kritiska ögon granska system som har tagits fram av andra. En internrevision bör gå in mer på djupet i företag än vad man hinner med vid oftast ganska tidspressade tredjepartsrevisioner. Vi kan lägga upp revisionerna som anmälda eller oanmälda för att ge er så mycket information som möjligt som är till nytta för ert interna förbättringsarbete.

Vi vågar påstå att om du anlitar foodXpert som internrevisor så får du ut mer för ditt eget förbättringsarbete än vad du får vid en ordinarie extern revision.

Erhåll en snabb prisuppgift – klicka här.