Ta reda på er potential!

Det är viktigt att inför nya versioner av olika standarder att få konkreta besked om hur man ligger till vad gäller systemdokumentation och anläggning/utrustning. Vi genomför din gap-analys utefter den kompetens som en ”godkänd” revisor innehar och du erhåller även direkta råd om hur snabbast och effektivaste lösning kan ske.

Man kan också undersöka vad det skulle innebära för er att byta certifiering från t ex BRC till ISO 22000/FSSC 22000. Vi gör en nulägesanalys och ger konkreta förbättringsförlag samt talar om vad som krävs för att klara de krav som kommer att ställas vid extern revision. I alla våra gap-analyser så får du en ”att-göra”-lista som konkret leverans.

Erhåll en snabb prisuppgift klicka här.