Controlpart är aktiva inom ISO och arbetar i flera pågående projekt för ISO 22000 med tillägget TS 22002-1
(FSSC 22000) ute bland livsmedelsföretag.
FSSC 22000 placerar sig som den nya kommande standarden som uppfyller alla dagligvarukedjors krav
enligt GFSI-modellen.
Välj Controlpart för att få tillgång till verklig kompetens inom ISO och FSSC 22000!
Vill ni boka en GAP-analys för att se om ni klarar kraven i ISO/FSSC 22000 eller BRC Food utgåva 6, klicka här.