En genomgång och förklaring av kraven i denna nya standard

ISO 22000 har till dags dato ett ökande antal användare i förpackningsindustrin, nu finns också tilläggsstandarder för grundförutsättningar ute i fabrikerna (PAS 223) och därmed ingår kombinationen av dessa standarder i konceptet FSSC 22000. Vi på foodXpert har gedigen bakgrund inom arbete med HACCP och hygienfrågor i förpackningsindustrin, vi har också ett antal års erfarenhet som revisorer mot ISO 22000 i denna industri. Vi kan genomföra såväl gap-analyser som för-revisioner eller internrevision mot FSSC 22000 men även hålla utbildningar i denna nya standardkombination.

SYFTE

Efter avslutad kurs ska deltagarna höjt sin kompetensnivå kring aktuell standard och ökat sin förståelse kring nya krav i denna standard.

MÅLGRUPP OCH FÖRKUNSKAPSKRAV

Denna utbildning är direkt riktad till de som jobbar som kvalitetsansvariga eller motsvarande men även till de som vill få djupare kunskaper/förståelse.

INNEHÅLL
  • Genomgång av nya krav FSSC 22000 (PAS 223)
  • Jämförelse med andra standarder (t ex BRC/IoP)
  • Vad är kravnivån i förhållande till tolkningar och vägledningar?
  • Genomgång av exempel och diskussion kring dessa
PLATS – TIDSÅTGÅNG

Kursen hålls hos kunden eller i lokal nära kunden om så önskas. Kursen kan genomföras under en dag men för mer fördjupning lämpligen två dagar.

DOKUMENTATION

Elektronisk dokumentation med föreläsningsbilder och referensmaterial.

PRIS

Prisuppgift