Företagsspecifika utbildningar – framtagna för just ert behov att uppfylla ledningssystemens krav gällande utbildning och kompetenshöjning.

Följande kurser ingår i vårt stående utbud:

Vi specialanpassar utbildningar efter kunders behov!