Senaste nytt

Ekologiskt

Ekologisk produktion av livsmedel är i Sverige mest känt som KRAV. Idag finns ju även en EU-förordning som reglerar ekologisk produktion. De viktiga principerna i ekologisk produktion är frånvaron av onödiga och farliga kemikalier. Man vill framhäva den biologiska mångfalden i landskap där ekologisk produktion sker och erhålla en mer naturlig produkt eller råvara.

KRAV har idag också fler aspekter i sin standard, bl a klimataspekter, socialt ansvar och djuretik. KRAV är ett mycket välkänt märke bland konsumenter och har en unik position med stark association till hälsa. KRAV har alltid varit restriktiv vad gäller tillsatser och konserveringsmedel, något som innebär stor utmaning för många livsmedelsproducenter men röner stort gehör hos konsumenter.

0