Senaste nytt

Datastöd

I det dagliga arbetet med rutindokument och blanketter i livsmedelsföretaget är det bra med bra datastöd. Vi har erfarenhet av utveckling av uppskattade dataprogram för t ex genomförande av faroanalys och upprättade av HACCP-planer.

Vi är lyhörda för era önskemål och kommer att ta stöd av dem i våra fortsatta utvecklingsinsatser på området.

0