Senaste nytt

BRC Food

BRC står för British Retail Consortium och den första utgåvan av BRC Food kom redan 1998. Bakgrunden var att åtta olika dagligvarukedjor då hade sina egna checklistor med egna revisorer som åkte runt och gjorde inspektioner. Man samlade ihop dessa till en branschgemensam standard och började så småningom med tredjepartsrevisioner. EFSIS (European Food Safety Inspection Service) hade också en egen tredjepartsstandard och 2002 slog man ihop denna med BRC.

BRC kom inför 2012 ut med sin mest omfattande standard någonsin med ca 700 skall-krav fördelade på ca 270 paragrafer. Standarden har fortfarande vissa delar gemensamt med ISO 9001 men har under åren också gått mot ISO 22000. Det som gör BRC speciell är den stora vikten vid dokumentation ”due diligence” som har som syfte att fungera som stöd vid en eventuell rättslig tvist.

Eftersom dessa ofta handlar om främmande föremål vilka också kan bidra till ökad publicitetsrisk så är kraven idag minutiösa om denna typ av risk.

0